Shamit-Khemka

Shamit Khemka

Chapter Information:
EO New Delhi

Leadership Position:
Regional Director

Contact Information:

eo@lwbbs.com

Chiranjiv-Patel

Chiranjiv Patel

Chapter Information:
EO Gujarat

Leadership Position:
Area Director (N)

Contact Information:

chiranjivpatel@pcsnehal.com

Abhay-Mehta

Abhay Mehta

Chapter Information:
EO Chennai

Leadership Position:
Area Director (S)

Contact Information:

abhaysmehta@gmail.com 

Sanket-Lamichhane

Sanket Lamichhane

Chapter Information:
EO Nepal

Leadership Position:
MarComm Director

Contact Information:

sanket@linez.com.np

Sanjay-Patwari

Sanjay Patwari

Chapter Information:
EO Hyderabad

Leadership Position:
Forum Director

Contact Information:

sanjay@starhomes.in

Narayan-Rajan

Narayan Rajan

Chapter Information:
EO Bangalore

Leadership Position:
Learning Director

Contact Information:

narayan@ivistasolutions.com

Ajay-Argarwal

Ajay Argarwal

Chapter Information:
EO Chennai

Leadership Position:
Finance Director

Contact Information:

ajay@rk-india.com 

Rahul-Matthan

Rahul Matthan

Chapter Information:
EO Bangalore

Leadership Position:
Governance Director

Contact Information:

rahul.matthan@trilegal.com

Chandrasekhar-Konda

Chandrasekhar Konda

Chapter Information:
EO Chennai

Leadership Position:
GSEA Director

Contact Information:

kchandrasekhar@ktc.net.in 

Anckur-Choksey

Anckur Choksey

Chapter Information:
EO Mumbai

Leadership Position:
Mentorship Director

Contact Information:

anckur@chokseychem.com

Ashita-Nawalgaria

Ashita Nawalgaria

Chapter Information:
EO Hyderabad

Leadership Position:
Membership Director

Contact Information:

ashita2001@hotmail.com

Vikram-Hada

Vikram Hada

Chapter Information:
EO New Delhi

Leadership Position:
Strategic Alliance Director

Contact Information:

vhada@pavik.in

Saurabh-Kakkar

Saurabh Kakkar

Chapter Information:
EO Jaipur

Leadership Position:
Special Initiatives Director

Contact Information:

kakkar.saurabh@gmail.com

Sandeep-Goyal

Sandeep Goyal

Chapter Information:
EO Raipur

Leadership Position:
MyEO Director

Contact Information:

sandeep@goeltmt.com

Jai-Dhar-Gupta

Jai Dhar Gupta

Chapter Information:
EO Indore

Leadership Position:
Chapter Launch Director

Contact Information:

jai.gupta@treasureh.com

Nikhil-Sunil

Nikhil Sunil

Chapter Information:
EO Coimbatore

Leadership Position:
South Asia Forum Champion

Contact Information:

nikhil.sunil@gmail.com

Hameet-Sawhney

Hameet Sawhney

Chapter Information:
EO New Delhi

Leadership Position:
RIE Chair

Contact Information:

hameet@eagle-grp.com